รับสมัครนักศึกษา ปี 61

ดูรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาได้ที่ เว็บไซต์ใหม่ http://mbc.in.th/mbu2/

นี่เป็นเว็บไซต์เดิมที่เก็บไว้ดูข้อมูลเก่า ข้อมูลใหม่จะลงที่เว็บไซต์ใหม่