กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙