มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำกิจกรรม

alt      คณะอาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำกิจกรรม ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555