โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 59

altพระครูบวรคณานุศาสน์ ผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21" วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

โดยมีอาจารย์ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ,อาจารย์วทัญญู ภูครองนาและอาจารย์พนมมาศ บำรุงศิลป์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

นักศึกษาชั้นปี 1 และ 2 เป็นผู้เข้าร่วมการอบรม

 

alt  alt  alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

แม่ชีศรีสลับ อุปมัย กล่าวปิดโครงการ

alt  alt alt

ไหว้พระหลังปิดโครงการ