โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา 2559

โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา กิจกรรม “วันวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรม“ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ”เรียงความ และวาดภาพ จัดนิทรรศการ จัดโต๊ะหมู่ และเวียนเทียน“วันวิสาขบูชา”โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โรงเรียนศาลเจ้าพ่อและโรงเรียนวัดสุทธจินดา เข้าร่วมกิจกรรม

 

  

พระครูบวรครานุศาสนา ผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

มาเป็นประธานในพิธี จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดโครงการ ในเวลา 12.00 น.

แม่ชีดวงพร คำหอมกุล,ผศ.ดร. กล่าวรายงานประธานในพิธี

 

 

 


อันดับ 1