วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ แม่ชี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 59

พระครูบวรคณานุศาสน์ ผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย กล่าวรายงานกิจกรรมวันสงกรานต์แด่ พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ธ) ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการฯ
....วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙...

 

 

โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม “วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ แม่ชี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๙

  มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

............................

 

 

 

 

กิจกรรมการประกวด “ก่อพระเจดีย์ทราย”

 

กิจกรรมการประกวด เก้าอี้ดนตรี  -  รำวงสงกรานต์

กิจกรรมการประกวด ป้อนขนม  แต่งหน้า 

 

การแสดงของนักศึกษา มปถ. 

การแสดงรำ “เพลงบายศรีสู่ขวัญ” (จากบ้านครูอิ๋ม)

 

 

ประกวดขวัญใจมหาปชาบดีฯ (ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป)

    

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ กิจกรรมต่าง ๆ 

มอบเสื้อผ้าให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน 

                                               

        พระเทพรัตนดิลก  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) เจ้าอาวาสวัดศาลาลอยเป็นประธานพิธีสรงน้ำพระ  แม่ชี และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

               พร้อมทั้งให้พรเนื่องในวันปีใหม่ไทย