กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมด้วยชุมชนบ้านใหม่ศรีสุข พร้อมใจกัน บวชป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 58


 

 

      นักศึกษาและชุมชน กวาดใบ้ไม้ ขุดดินกลบท่อน้ำอุปโภค เพราะเราอาศัยน้ำที่เป็นน้ำซับ จากแหล่งน้ำแผ่นดินของพ่อ

      ตอนเย็นมีกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน