พิธีทำบุญฉลองตราตั้ง-พัดยศ

แม่ชีดวงพร คำหอมกุล,ผศ.ดร. พาแม่ชีและนักศึกษา ไปร่วมพิธีทำบุญฉลองตราตั้ง-พัดยศ "พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ" (สุข สุขจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณม ุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ (สุข สุขจิตฺโต)