มมร.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล

altวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    มมร.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ จัดงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษา และ จัดซื้อยานพาหนะสำหรับบิณฑบาต โดยมี พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ธ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ ผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้งมหาปชาดีเถรีวิทยาลัยฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

 

alt

alt

 

ในการนี้ ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ ได้ มอบรางวัลทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณแม่สุคนธ์ วิจิตรานนท์ ให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก และมอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษา พร้อมกันนี้ พระเซ็นจอย ผู้ แทนจาก international buddhist college (IBC) มอบผ้าห่มกันหนาว และ มอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อยานพาหนะสำหรับบิณฑบาต ในการนี้ด้วย

 

alt
alt
alt
alt
alt

alt