มมร.มปถ.ร่วมเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช

     วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.คณะอาจารย์-เจ้า หน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมเปิดงาน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระ เจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ณ สำนักปฏิบัติธรรมมงคลสุรนารี สถานปฏิบัติธรรมของอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ฯ