ติดต่อเรา

alt  

สถานที่ตั้ง


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

เลขที่ 95 หมู่ 7 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 

โทรศัพท์,โทรสาร : 044-249-398-9

มือถือ:091-330-3709,081-819-2055,081-265-7321 

เว็บไซต์ : www.mbc.in.th