สะเก็ดข่าว ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 (bugaboo.tv)

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย รวมจำนวน 23 คน เข้าร่วมรำสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยกับกลุ่ม อสม.ในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ออกรายการทีวีสะเก็ดข่าว ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ช่อง 7